Werkwijze

Wanneer je besloten hebt graag bij mij in therapie te komen, kun je je aanmelden door een mail te sturen of door het contactformulier in te vullen op de website. Nadat ik je bericht ontvangen en gelezen heb, zal ik binnen drie werkdagen contact met je opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Stappenplan

Kennismakingsgesprek

Tijdens het gratis en vrijblijvende telefonisch kennismakingsgesprek, wat ongeveer 20 minuten duurt, zal ik stilstaan bij je klachten en hulpvraag. We bekijken of mijn werkwijze aansluit bij je verwachtingen en hulpvraag. Als we er na dit gesprek beiden vertrouwen in hebben, dan word je uitgenodigd uit voor een intakegesprek.

Verwijzing

Ook zal ik je dan vragen om vóór het intakegesprek een geldige verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts of een medisch specialist naar mij mee te nemen evenals een geldig identiteitsbewijs en je verzekeringspas. De verwijsbrief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Naam en functie van de verwijzer
  • De AGB code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Specificatie dat er verwezen wordt naar de specialistische GGZ
  • (Vermoeden van) een DSM-classificatie (en welke)
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Betreft het een eerste aanmelding of een heraanmelding
  • Datum verwijzing, deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen en moet voor de start van het eerste contact zijn

 

Intake

Tijdens de eerste gesprekken zullen we onderzoeken wat je klachten en problemen zijn, inventariseren we eerdere (behandel)ervaringen, mogelijke oorzaken, verklaringen en achtergronden. Door je klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen, kan er een passend en op maat gemaakt behandelplan opgesteld worden.

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek zullen de conclusies uit de intake besproken worden en zal er een passend behandelaanbod gedaan worden. De samen overeengekomen doelen, werkwijze, inschatting van de duur van de behandeling en frequentie van de afspraken zullen worden vastgelegd in het behandelplan. Je ontvangt het behandelplan bij de start van de behandeling.

Soms is de uitkomst van de intake, dat een behandeling bij mij niet passend is. Ik verwijs je dan terug naar je huisarts.

Behandeling

Als je het eens bent met het voorgestelde behandelplan, dan start de therapie. Tussentijds zal ik de behandeling met enige regelmaat met je evalueren. Op vaste meetmomenten worden er vragenlijsten afgenomen om de voortgang te monitoren en te bekijken of de behandeling loopt.

Afsluiting

Aan het eind van de therapie vindt er een afsluitend gesprek plaats. Het doel hiervan is om samen te kijken wat er bereikt is en hoe je ervoor zorgt dat je dit kunt vasthouden.

Aanmelden

Momenteel is er sprake van een aanmeldstop. Wachtlijstplaatsing is dus ook NIET mogelijk. Zodra er weer plek is, zal ik dit hier kenbaar maken.

Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord

Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie

Ringbaan-Oost 8 (gebouw 3 Suisses), 5013 CA Tilburg (2e verdieping).

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
van 08.30u tot 17.00u

Wachttijden

Momenteel is er sprake van een aanmeldstop. Wachtlijstplaatsing is dus ook NIET mogelijk. Zodra er weer plek is, zal ik dit hier kenbaar maken

(10 jan. 2024)