Praktijkinfo

Behandelovereenkomst

Als klinisch psycholoog ben ik verplicht je te informeren over wat ik denk dat er met je aan de hand is. Ik zal overleg met je plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop het doel bereikt kan worden. Verder tracht ik een inschatting te maken hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geef je toestemming voor de behandeling. Als behandelaar zal ik ook het verdere beloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt de behandelovereenkomst bij het starten van de behandeling Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie voldoet hiermee aan de wet WGBO.

Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten en voor GZ-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor Psychologen (zie de informatie voor cliënten op https://lvvp.info/ )

Crisisbeleid en bereikbaarheid bij spoedgevallen

Als je in crisis bent, dien je contact op te nemen met je huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zij kunnen zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelen.

Dossiervoering

Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit EPD is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. In dit dossier wordt alle voor de behandeling relevante informatie opgeslagen. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. Er zijn strikte beveiligingsmaatregelen getroffen door de provider van het EPD om de privacy van je gegevens te allen tijde te kunnen garanderen.

Privacy en vertrouwelijkheid

Wat je met mij bespreekt valt onder het beroepsgeheim. Zonder je toestemming doe ik geen mededelingen aan derden. Wanneer bijvoorbeeld een Arbodienst of een medisch adviseur verzoekt om informatie, dan stel ik je hiervan op de hoogte. Pas als je toestemming geeft nadat de beantwoording aan je is voorgelegd, wordt deze verstuurd. Na de intake en het adviesgesprek vindt doorgaans schriftelijke terugkoppeling plaats naar de verwijzer, meestal de huisarts. Als je daar bezwaar tegen hebt, dien je dit kenbaar te maken.

Bij coaching vindt geen terugkoppeling plaats aan derden, tenzij je dat zelf graag wilt.

Wachttijden

“Begin 2024 is er weer plek voor enkele behandelingen in de SGGZ. Aanmelding kan via het aanmeldformulier.”

Informatie van de NZA over wachttijden:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor het intakegesprek & diagnostiek maximaal 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

Intervisie

Regelmatig bespreek ik anoniem een behandeling bij vragen rondom diagnostiek of behandelvorm met een vaste intervisiegroep van collega’s (klinisch psychologen en psychiaters) om zodoende vordering te maken of het resultaat te verbeteren.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over het verloop van je behandeling, of over mijn functioneren als therapeut. In een dergelijke situatie is het zinvol om zo’n knelpunt of klacht eerst met mij te bespreken en hopelijk kunnen we samen zoeken naar een passende oplossing. Als we er samen niet uit komen, kun je een officiële klacht indienen via de klachtenprocedure van LVVP. Als we er samen niet uit komen, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen. Als lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) ben ik aangesloten op de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Alle informatie over je rechten en mogelijkheden met betrekking tot een klacht kun je vinden op de LVVP-website.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Iedere zorgaanbieder dient een eigen kwaliteitsstatuut GGZ te bezitten. Dit is een checklist die toetst of door de zorgaanbieder aan een aantal kwaliteitscriteria is voldaan Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie.

Langdurige afwezigheid en vervanging

Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

AVG-privacy

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG) werk ik volgens richtlijnen, zoals neergelegd in een privacy statement. Bekijk hier het privacy statement van Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Verzekeraars wensen dat er metingen van de ernst van de klachten worden gedaan om het effect van de behandeling te kunnen bepalen. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling gedaan. U krijgt hiervoor online een vragenlijst aangeboden.

 

Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie

Ringbaan-Oost 8 (gebouw 3 Suisses), 5013 CA Tilburg (2e verdieping).

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
van 08.30u tot 17.00u

Wachttijden

Momenteel is er sprake van een aanmeldstop. Wachtlijstplaatsing is dus ook NIET mogelijk. Zodra er weer plek is, zal ik dit hier kenbaar maken

(10 jan. 2024)