Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Sinds januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld. Ferdinand Horst praktijk voor psychotherapie valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.

Zorgvraagtypering

Een onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake die ik met je heb vul ik een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Vergoeding

Je behandeling bij Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie wordt geheel of voor een deel vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering als je een geldige verwijzing hebt (voor specialistische-GGZ) van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Om voor een vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er verder sprake te zijn van een vergoede DSM-5 diagnose. Na het intakegesprek is het duidelijk of er sprake is van een vergoede diagnose. Als je niet aan een vergoede DSM-5 diagnose voldoet, kun je ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Maandelijks ontvang je een factuur. Deze declareer je vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar. Als er een verschil is in het factuurbedrag en de bijdrage door de zorgverzekeraar dien je het verschil zelf te betalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan Ferdinand Horst praktijk voor psychotherapie. De vergoeding voor behandeling in de GGZ valt onder het eigen risico (per kalenderjaar). Voor 2024 is dit minimaal 385 euro.

Een deel van de behandelkosten moet je dus mogelijk zelf betalen. Welk percentage je zelf moet betalen, is afhankelijk van je zorgverzekeraar en de soort polis die je hebt. De vergoeding kan variëren tussen de 51 en 100% van het NZA-tarief. Er kunnen grote verschillen bestaan tussen een restitutiepolis en een naturapolis.

Bij een restitutiepolis kan de vergoeding variëren van 75% van het NZA-tarief tot de volledige 100% van het NZA-tarief. Bij een naturapolis kan dit vergoedingspercentage variëren tussen 51-75% van het NZA-tarief. Het is dus belangrijk dat je zelf vooraf, bij je zorgverzekeraar nagaat welk percentage van mijn declaratie in jouw geval vergoed wordt en welk deel je zelf moet bijbetalen.

Voor het afsluiten van (toekomstige) zorgverzekeringen is het verstandig een bewuste keuze tussen een natura- en restitutiepolis te maken. Doorgaans is het verschil in premie op maandbasis maar enkele euro’s terwijl het vergoedingspercentages ver uiteen kunnen lopen.

Als je je huidige verzekering wilt wijzigen of opzeggen dan dien je dat voor 1 januari van het nieuwe jaar te hebben gedaan. Bij opzegging van je verzekering dien je vóór 1 februari van datzelfde jaar een nieuwe verzekeraar te hebben gekozen. De meeste zorgverzekeringen bieden naast een naturapolis ook een restitutiepolis aan. Vaak is hierdoor volledig overstappen op een andere verzekering niet nodig, maar moet je alleen je polis veranderen.

Voor meer informatie over de verschillende soorten polissen kun je o.a. terecht op www.independer.nl Je vindt daar bijvoorbeeld ook een overzicht van (zuivere) restitutiepolissen.

Tarieven

Tarieven

Ferdinand Horst praktijk voor psychotherapie hanteert de tarieven zoals deze voor ieder jaar worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteiten, de NZa. Voor een volledig overzicht zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ De meest gebruikte tarieven voor 2024 zijn:

Klinisch psycholoog

Diagnostiek 60 minuten:          € 242,66

Diagnostiek 90 minuten:          € 362,23

Behandeling 45 minuten:         € 179,24

Behandeling 60 minuten:         € 212,00

Overig

Intercollegiaal overleg kort:     € 25,05

Nb: Het gaat hierbij om de directe tijd. De indirecte tijd voor bijvoorbeeld verslaglegging ed is in dit tarief verrekend.

Zelfbetalers

Indien je dat wenst, dan is het mogelijk om bij Ferdinand Horst praktijk voor psychotherapie de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).

Tarieven voor coaching

Doorgaans wordt coaching niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak is een vergoeding van- of tegemoetkoming in de gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd wel bespreekbaar met je werkgever/leidinggevende. Voor coaching heb je geen verwijzing van je huisarts nodig. Je betaalt €110,- per gesprek van 45 minuten of € 145,- voor een gesprek van een uur (excl. BTW). Je krijgt maandelijks een rekening.

Tarieven supervisie en leertherapie

op aanvraag.

No-show

Je kunt je afspraken tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren via e-mail of telefonisch. Wanneer je een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze bij je in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is € 85 euro. De verzekeraar vergoedt dit niet.

Betalingsvoorwaarden

Op alle bovenstaande verrichtingen zijn mijn betalingsvoorwaarden van toepassing.

Aanmelden

De praktijk is op werkdagen het makkelijkst bereikbaar via mijn algemene mailadres (info@ferdinandhorst.nl) of via dit contactformulier.

Omdat ik het grootste deel van de dag met cliënten in gesprek ben kun je ook aangeven om door mij gebeld te worden. In dat geval vul je je telefoonnummer hieronder in en ik bel je spoedig terug.

 

Ferdinand Horst Praktijk voor Psychotherapie

Ringbaan-Oost 8 (gebouw 3 Suisses), 5013 CA Tilburg (2e verdieping).

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
van 08.30u tot 17.00u

Wachttijden

Momenteel is er sprake van een aanmeldstop. Wachtlijstplaatsing is dus ook NIET mogelijk. Zodra er weer plek is, zal ik dit hier kenbaar maken

(10 jan. 2024)